Archiv Květen, 2022

30. 5. – 3. 6. 2022

Milí páťáci,

školu v přírodě máme úspěšně za sebou. Doufám, že se Vám pobyt líbil a užili jste si ho.

Tento týden Vás čeká závěrečný test z českého jazyka. Nebojte, žádné záludnosti v něm nebudou. Dále budeme společně opakovat v matematice a v přírodovědě.

Máme před sebou poslední květnový den a ve středu již začíná červen.

Přeji Vám krásný týden

M. Běhanová

PRO RODIČE…

  • pokud Vaše dítě příští rok nebude navštěvovat naší školu, prosím danou informaci potvrdit do mailu, děkuji (stěhování, gymnázium, přestup apod.)
  • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
  • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji

AKCE KVĚTEN + ČERVEN

 • 31. 5. konec vyučování v 11:40
 • 2. 6. závěrečný test z ČJ
 • 6. 6. test z PŘ
 • 7. 6. závěrečný diktát
 • 9. 6. závěrečný test M
 • 10. 6. uzavření klasifikace za 2. pololetí 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • ČJ – prac. s. 2 
  • str. 55/2, 63/11
 • M – prac. s. 2 str. 34 celá + 35/7

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • základní skladební dvojice 
 • neohebné slovní druhy

Matematika

 • opakování před závěrečným testem
  • prac. s. 2 38 – 48

PDVL – člověk – opakování před testem

V úterý  31. 5. konec vyučování v 11:40.

Příjezd

Aktuální příjezd dle navigace 10:45.

Škola v přírodě

Zítra v 9:30 odjíždíme z kempu směr Praha. Předpokládaný příjezd 11:30-12:00 na parkoviště za školu. Pokud si Vaše dítě nevyzvednete u autobusu, prosím o napsaní sms či mailu, děkuji. 
V případě zpoždění Vás budu informovat přes web třídy. 

Dnes jsme dobyli hrad Zvíkov, v nohách máme 24km. Večer se děti těšily na vyhlášení výsledků týmových soutěží, kdy dostaly velké množství odměn.🎉

Moc Vám děkuji za velké množství odměn, děti měly vždy velkou radost! 😊

Už se na Vás moc těšíme ☺️

 

Škola v přírodě fotografie

Škola v přírodě

Dnes jsme vyzkoušeli oblečení do deště. Počasí nám moc nepřeje, ale i tak si to snažíme užít.
Dopoledne se opět soutěžilo ve družstvech a odpoledne jsem se vydali do vedlejší vesnice Ostrovec. 

Škola v přírodě

Dnes se děti rozlosovaly do skupin, kdy si každá skupina vymyslela svůj název, erb a pokřik. 

 


ŠVP

V pořádku jsme dorazili do Varvažova.

Termíny a okruhy závěrečných prací z ČJ a M

2. 6. Český jazyk    7.6. diktát

 • shoda přísudku s podmětem
 • osobní zájmeno JÁ
 • přídavná jména
 • s/z, n/nn, ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • čárka ve větě
 • zájmena
 • číslovky

9. 6. Matematika

 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení trojciferným číslem
 • slovní úloha
 • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
 • porovnávání čísel
 • geometrie + obvod, obsah
 • osová souměrnost
 • násobení a dělení velkých čísel př. 120 x 30=
 • zlomky

Bezinfekčnost ŠVP

Dnes všechny děti, kterou jedou na ŠVP, dostaly prohlášení o bezinfekčnosti.