Archiv Březen, 2022

Odvolaná hodina

V pondělí 4.4. 2022 je první hodina odvolána. Začátek vyučování 8:55.

Vážení rodiče, jeden z žáků naší třídy má ze dne 27.3.2022 pozitivní výsledek PCR testu. Přestože už z toho nevyplývají nařízená karanténní opatření, považujeme za vhodné, abyste byli o této skutečnosti informováni.

referát – trávicí soustava

TRÁVÍCÍ SOUSTAVA

28. 3. – 1.4. 2022

Milí páťáci,

tento týden nás čeká projekt Jeden svět, kdy společně jdeme do městské knihovny hl. m. Prahy. Sraz bude v úterý v 7.55 před školou. S sebou potřebujete: ŽK, svačinu a pití, vhodné oblečení, MHD kartičku a roušku. Po skončení akce půjdeme krátkou procházkou po centru Prahy. Návrat do školy do 13:30, s návratem vyučování končí.

Pěkný týden

M. Běhanová

 

PRO RODIČE….

 • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
 • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
 • 30.3. konec vyučování ve 12:35 – odpadá poslední vyučovací hodina
 • odevzdat přihlášky na adaptační kurz a školu v přírodě do úterý 29.3. děkuji

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • ČJ – prac. s. 2 
  • dobrovolně cvičení str. 1-30

AKCE BŘEZEN + DUBEN

 • 29.3. Jeden svět – 9:00   70,-  placeno ze školní pokladny
 • 29.3. Superstar 14:00
 • 1. 4. Den naruby – vyučování dle rozvrhu pod vedením žáků z 9.A. Konec vyučování ve 12:35.
 • 8.4. bruslení
 • 14.-18.4. velikonoční prázdniny

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • zájmena – přehled + str. 31 /32

Matematika

 • geometrie – úhly
 • rovnice II. prac. s. 2 str. 24-25

PDVL –  1. světová válka, Evropa – Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Ukrajina, vylučovací soustava

  • dějepis
   •  str. 35-39
   • https://www.youtube.com/watch?v=PO_S1GUPrXk
   • https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc
   • https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes
   • https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&t=62s
  •  zeměpis
   • 45 – 50
  •  přírodověda
   • str. 62 
   • https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
   • https://www.youtube.com/watch?v=2lFTmeGDTEg
   • https://www.youtube.com/watch?v=bdBWpytM3pA

 

Pozvánka do edukavárny

22.-25.3.2022

Milí páťáci,

jaké jste měli prázdniny? Doufám, že jste se měli dobře a odpočinuli jste si. Opět se pustíme do práce, čekají Vás desetiminutovky, projekt při vlastivědě a přírodovědě. 

Přeji Vám krásné jarní dny

M. Běhanová

PRO RODIČE….

 • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
 • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • M – prac. 2 str. 43 celá
 • ČJ – prac. s. 2 
  • str. 33/5
  • dobrovolně cvičení str. 1-30

AKCE BŘEZEN

 • 25. 3. bruslení – pokud máte doma na půjčení dvoje brusle velikost 37 a helmu, prosím o přinesení ve čtvrtek 24.3., děkuji
 • 29.3. Jeden svět – 9:00   70,-  placeno ze školní pokladny
 • 29.3. Superstar 14:00

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • přídavná jména 7- 30 
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen
 • dílna čtení 

Matematika

 • úhly
 • obvod, obsah
 • objem a povrch
 • geometrie 
 • rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník
 • převody jednotek délky, hmotnosti a času 
 • dělení dvojciferným číslem př. 67858: 34=
 • desetinné číslo – porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování – str. 26,27
 • zlomky
 • slovní úlohy
 • 42/9,10
 • 41/1,2

PDVL –  Evropa – Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Ukrajina, trávicí soustava

  •  zeměpis
   • 45 – 50
  •  přírodověda
   • str. 60-61
   • https://www.youtube.com/watch?v=KQoD6yXZb5w
   • https://www.youtube.com/watch?v=dFhBcqhLCmw
   • https://www.youtube.com/watch?v=As5Vu2YFmpc
   • https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Třídní schůzka 9. 3. 2022

 • webové stránky školy a třídy
 • ředitelské volno 21. 3. 2022
 • autoevaluační šetření nejen u žáků, ale i u jejich zákonných zástupců
 • Nadační fond ZŠ EDEN
 • přihláška na adaptační kurz
 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ – nebude probíhat na Černé hoře, hledáme jiné místo, cena cca 4500,-
 • pochvala a poděkování dětem a rodičům
 • zkontrolovat stav účtu na akce – min. 200,-

referát – oběhová soustava

Oběhová soustava_Marek_Matej

obehova_soustava2

referát – dýchání

Prezentaceviky+kaja

dýchání – Viky+Kája

7.-11.3.2022

Milí páťáci,

víkend utekl jako voda a my se opět vidíme. Tento týden nás čeká EDUBUS, jarmark a třídní schůzky s rodiči. Napíšete si desetiminutovku a diktát. Minulý týden jsme ve třídě přivítali nové dva spolužáky z Ukrajiny. Ještě jednou Vám moc děkuji za jejich vřelé přijetí a věci, které jste přinesli a stále nosíte. 

Krásný týden

M. Běhanová

PRO RODIČE….

 • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
 • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
 • škola v přírodě se nebude konat na Černé hoře – nebyli jsme vybráni
 • středa  – od 17 hod třídní schůzka
 • středa – od 16 hod jarmark

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

 • M – rýsování
  • narýsovat trojúhelník ABC, AB= 5 cm, úhel z bodu A = 23°, AC = 4,5 cm
  • narýsovat pravoúhlý trojúhelník, ramena trojúhelníku jsou stejně dlouhá, a= 6 cm, vypočítat obvod a obsah
  • narýsovat ostrý, tupý, přímý a pravý úhel
  • 3248: 12=         65 098: 54=             67cm=     mm, 5290m=    km
 • ČJ – prac. s. 2 
  • 28/6, , 27/4,5
  • dobrovolně cvičení str. 1-24

AKCE BŘEZEN

 • 8.3 EDUBUS – 11:30-12:15 
 • 9.3. jarmark od 16 – 17 hod.
 • 9.3. TŘÍDNÍ SCHŮZKA OD 17 HOD.
 • 14.-18. 3. jarní prázdniny
 • 21. 3. ředitelské volno
 • 25. 3. bruslení – pokud máte doma na půjčení dvoje brusle velikost 37 a helmu, prosím o přinesení ve čtvrtek 24.3., děkuji

TÝDENNÍ PLÁN

Český jazyk

 • přídavná jména – přivlastňovací – str. 25/9, 30 celá
 • https://www.umimecesky.cz/cviceni-druhy-pridavnych-jmen
 • dílna čtení 

Matematika

 • úhly
 • obvod, obsah
 • objem a povrch
 • geometrie – prac. s. 2 str. 20-22
 • rýsování – čtverec, obdélník, trojúhelník
 • převody jednotek délky, hmotnosti a času – 42/6, 7, 8
 • https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-jednotky-delky-1-uroven/798
 • https://www.umimematiku.cz/?fromSSO2=1
 • dělení dvojciferným číslem př. 67858: 34=
 • desetinné číslo – porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování
 • zlomky
 • slovní úlohy
 • https://www.matika.in/cs/#5

PDVL – Národ sobě, Evropa – Slovensko, oběhová soustava

  • dějepis
   • 32 – 34
   • https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI&t=18s
   • https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo
   • https://www.youtube.com/watch?v=B3K8_uCNzU0
  •  zeměpis
   • 45-47
  •  přírodověda
   • str. 59
   • https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms
   • https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s
   • https://www.youtube.com/watch?v=GpCKa9fh2Jo
   • https://www.youtube.com/watch?v=zPhocvRXmy0