Provoz školy od 25.5. do konce školního roku

  • škola bude otevřená od 7,30 hod
  • do budovy se vstupuje vchodem do šaten, vrátnicí
  • první den  přijdete rovnou do naší třídy v botách, nebudeme se ještě přezouvat
  • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
  • děti budou mít roušku a náhradní na výměnu
  • v úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí
  • od druhého dne se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u naší třídy 
  • děti si vezmou do školy penál, ŽK, učivo podle týdenního plánu + pomůcky na anglický jazyk, svačinu, čip na oběd

Doporučuji, aby děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit ven.

 

Comments are closed.