Týdenní plán 14. -18. 1.

Čj – opakování učiva, dokončení PS 1

M 2. díl – str. 10 – 15, trénovat početní operace do 60, po desítkách do 100, násobilka 2, 3, 4 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Náš svět str. 44 – 45

AJ – Uč. str. 22 – 26, PS str. 20-21 DÚ PS str. 22 – 23, zopakovat všechna slovíčka z učebnice

HV – str. 20 Káča našla ptáče

         str 22 Dělání

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.