Týdenní plán 5. – 9. 11.

Čj – Umím psát str. 31 – 32 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!) 

  • psaní y, ý po tvrdých souhláskách uč. str. 51 – 53, PS str. 37
  • slabikotvorné R, L str. 47
  • opakujeme – slabiky, samohlásky, tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy, psaní u, ú, ů
  • opis, přepis, diktát

M – str. 32 – 36, slovní úlohy, trénovat početní operace do 30 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Význam lesa, podzimní les str. 13 – 14, opakujeme stromy a keře, lesní plody – Uč. str. 10 – 11

AJ – Can (zebra, snake, monkey, crocodile, tiger) (run, climb trees, fly) ?, naučit se slovíčka ze sešitu,  opakujeme písně

Každý den minimálně 10 minut číst!

Comments are closed.