Archiv Říjen, 2018

Info pro rodiče

V listopadu nás čekají kulturní akce (divadla, výtvarné dílny..). Platit se budou fotografie.

Prosím, zkontrolujte si stav financí ve ŠOP.

14. 11 proběhne ve spolupráci s PPP depistáž – dnes děti dostaly 2 listy na souhlas.

Prosím, vraťte vyplněné co nejdříve. 

Děti dnes dostaly fotografie třídy.

Děkuji.

 

Týdenní plán 24. – 26. 10

Čj – Umím psát str. 31 – 32 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!) 

 • dvojhlásky ou, au – Uč. str. 46, PS str. 33
 • naučit měkké souhlásky Uč. str. 42
 • psaní u, ú, ů  
 • opakujeme – slabiky, samohlásky, tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy
 • opis, přepis, diktát

M – str. 28 – 30, slovní úlohy, trénovat početní operace do 30 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Stromy a keře, lesní plody – Uč. str. 10 – 11

AJ – Opakování – Can you see a lion (zebra, snake, monkey, crocodile, tiger)?, zápis slovíček

píseň Can you snap?

 přinést malý sešit na slovíčka A5 (523, 524) – STÁLE JEŠTĚ VŠICHNI NEMAJÍ!

Každý den minimálně 10 minut číst!

Tripartitní schůzky

Vážení rodiče,

listopad se blíží a nás čekají letošní tripartitní schůzky. Budou probíhat tak, jak jste zvyklí, tedy se bude jednat o pohovor učitel-rodič-dítě. Na každého budu mít čas maximálně 20 minut. Prosím všechny, aby se zapsali do systému Doodle jménem dítěte. Pokud by vám žádný z nabízených termínů nevyhovoval, prosím napište mi individuálně emailem. Děkuji.

TRIPARTITNÍ SCHŮZKY TERMÍNY

Akce listopad

24. 10. Den v národních barvách – děti jsou rozdělené do skupin a měly by přijít v barvách podle konkrétní skupiny. Nejlépe celé oblečení – tričko i kalhoty (kraťasy, sukně, šaty) by měly být v příslušných barvách.  Budeme se i fotit.

Zveme všechny rodiče na naše vystoupení 25. 10. v rámci projektu Republika. 

S hudebně  tanečním pásmem vystoupíme 2x za dopoledne v malé tělocvičněv 10:00 a v 11:00 hodin. Odpoledne vystupují s programem “Napříč dekádami” učitelé ZŠ Eden od 16 hodin v malé tělocvičně. 

26. 10. Ředitelské volno, 28. – 30. 10. Podzimní prázdniny

Bruslení: 1. 11., 15. 11., 26. 11. 

8. 11. výtvarná dílna – malování hrnků (65 Kč – bude hrazeno z ŠOP)

9. 11.  Tři vlci a Karkulka –  divadlo ve škole (40 Kč – bude hrazeno z ŠOP)

13. 11. Divadlo s dopravní tematikou “Kolo tety Berty”  – Muzeum Policie ČR  ( odjezd v 8 hodin)  

14. 11. Depistáž žáků 2. ročníků –  ve škole,  spolupráce s  PPP

22. 11. Divadlo v Dlouhé  “Kvak a Žbluňk jsou kamarádi” (90 Kč – bude hrazeno z ŠOP)

30. 11. – 7. 12. Škola v přírodě

 

Týdenní plán 23. – 26. 10

Čj – Umím psát str. 28 – 30 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

 • psaní u, ú, ů  – uč. str. 45, PS str. 31 – 32
 • opakujeme – slabiky, samohlásky, tvrdé souhlásky, řazení slov podle abecedy
 • opis, přepis, diktát

M – str. 26 – 28, slovní úlohy, trénovat početní operace do 30 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody – uč. str. 8 – 9

AJ – Uč. str. 10, PS str. 7, Can you see a lion (zebra, snake, monkey, crocodile, tiger)?,

píseň Can you snap?

 přinést malý sešit na slovíčka A5 (523, 524) – STÁLE JEŠTĚ VŠICHNI NEMAJÍ!

Každý den minimálně 10 minut číst!

Týdenní plán 15. – 19. 10.

Čj – Umím psát str. 24 – 27 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

 • rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
 • Rozdělení hlásek – SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY uč. str. 42 – 44, PS str. 30
 • tvrdé souhlásky – naučit
 • dělení slov podle SLABIK uč. str. 40
 • abeceda –  opakovat, řazení slov podle abecedy
 • opis, přepis, diktát

M – str. 22 – 25, slovní úlohy, trénovat početní operace do 27 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly  – opakujeme, komiks na www.mujstat.cz

AJ – Uč. str. 9, PS str. 6, Can you (snap) like a (crocodile)? hiss, roar, přinést malý sešit na slovíčka            A5 (523, 524)

OPAKUJEME slovní zásobu a písně.

Každý den minimálně 10 minut číst!

Projekt Republika

Vážení rodiče,

upozorňuji, že na vystoupení učitelů na den Projektu Republika se prodávají lístky ve vrátnici školy. Budou k prodeji pouze do 11. 10., proto s jejich nákupem případně neotálejte. 

Den před plánovaným projektem (24. 10) bude “den českých barev”. Děti by měly přijít oblečené v modré, červené nebo bílé – rozdělení na barvy proběhne ještě v tomto týdnu.

Děkujeme.

Přihláška na školu v přírodě

Děti v úterý dostanou informace a přihlášku o škole v přírodě. Prosím co nejrychleji vrátit zpět závaznou přihlášku. Děti ji budou dávat mně.

Děkuji za spolupráci.

Týdenní plán 8. – 12. 10.

Čj – Umím psát str. 20 – 24 (pouze 1. půlka stránky, bez přepisu!)

 • Rozdělení hlásek – SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY uč. str. 42 – 44, PS str. 28
 • dělení slov podle SLABIK uč. str. 40
 • abeceda –  opakovat, řazení slov podle abecedy
 • opis, přepis, diktát

M – str. 18 – 22, slovní úlohy, trénovat početní operace do 27 (odkaz na procvičování online v záložce procvičování)

PK  – Projekt REPUBLIKA – naše vlast, státní symboly  – PEČEŤ, TRIKOLÓRA, opakujeme státní symboly viz sešit

AJ – Uč. str. 8, PS str. 5, On Safari – naučit, přinést malý sešit na slovníček A4 (523, 524)

OPAKUJEME slovní zásobu a písně.

Každý den minimálně 10 minut číst!

Zápis z třídní schůzky 26. 9. 2018

Třídní schůzka 26. 9. 2018

Informace pro rodiče, kteří nebyli na třídní schůzce.