Zahájení školního roku 2018 / 2019

Školní rok 2018/2019 zahajujeme v pondělí 3. 9. 2018 v 7:55 před školou školní hymnou.

Žáci nemusí mít aktovky ani přezůvky, vyučování končí v 8: 45 hodin. Je třeba , aby děti věděly, kdo půjde ten den do ŠD a  na oběd. Oběd je od 10.hod. Kdo půjde domů, bude mít lísteček. S ostatními počítám, že budou chodit na obědy od úterý 4. 9.  Informujte děti, musím nahlásit vedoucí šk. jídelny počet hned v pondělí. 

V úterý si žáci přinesou aktovku, přezůvky, zámek na šatní skříňku, penál a zpět do školy donesou obalenou učebnici ČJ a čítanky. V úterý  proběhnou  třídnické práce , další dny bude vyučování  podle rozvrhu. 

Číslo šatní skříňky dostanou děti přidělené – nebudou vedle sebe, ale po celé šatně. Zapsáno vzadu v ŽK.

V úterý pošlu po dětech informační dotazník a posudek o zdravotní způsobilosti. Prosím vyplňte  a vraťte co nejdříve zpět. Dále je třeba vyplnit ŽK,  vlepit kopii kartičky ZP na 1. straně a doplnit podpis rodičů, seznámení se školním řádem. Děkuji. 

Nově nastupující žáci učebnice dostanou v úterý.     

Nepovinný AJ bude v pondělí a čtvrtek, pátou vyučovací hodinu. V pondělí mi děti nahlásí, zda budou, či nebudou chodit a kdy. Zahájení až druhý týden od 10. 9.

Pracovní sešity do ČJ, MA a AJ hradí škola, ale ještě si budeme něco dokupovat do matematiky (násobení) a sešity na psaní, diktáty , ČJ,  MA,  prvouka – vše objednám a bude hrazeno z třídního fondu.

Do třídního fondu, prosím  do ŠOP zaslat 300 Kč. Nezapomeňte na další platbu – ŠD, plavání aj.   

Třídní schůzky jsou v plánu 26. 9. od 17.hod.

Ředitelské volno5. 10.  – volby  a v pátek 26. 10. před podzimními prázdninami ( 29. a 30. 10. 2018)

 

Přeji všem hladký vstup do nového školního roku.

tř. učitelka 

 

 

Comments are closed.