Archiv Květen, 2018

Run and Help 13. 6.

Ve středu 13.6. se od 8 hod uskuteční běh Run and Help pro dobrou věc, ale i pro své zdraví.

Děti si vyberou svého sponzora ( maminku, tatínka, babičku …. ) a domluví se s ním, kolik mu zaplatí za uběhnuté kolo na atletickém stadionu ( 10 nebo 20 nebo 50 nebo cokoliv ).

Více informací máte na rozdaném letáku, který mi po dětech musíte vrátit zpět. Sraz ve třídě. Děkuji.

Týdenní plány 28. 5 – 1. 6.

Č – Opis, přepis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 56 – 61 + PL, Malý čtenář

M – str.  49 – 50 (číselné pavučiny, orientace v tabulce, součet tří sousedních čísel, hadi s barevnými poli, neposedové, autobus, slovní úlohy, šipkový zápis, orientace v čase, procvičujeme + a – do 20)

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 60 – 61 – OPAKOVÁNÍ Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu, HODINY – CELÁ, PŮL) 

AJ – Fruit and vegetable, opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Sportovní den 31. 5.

Ve čtvrtek 31.5 2018 budeme bojovat o ceny na sportovním dni.

Sportovat budeme na školním hřišti celé dopoledne.

V tento den budeme potřebovat jen: batůžek, pití, svačinu, klíček od skřínky, sportovní oblečení a !!!POKRÝVKU HLAVY!!!

Prosím o namazání dětí opalovacím krémem.

 

Pasování na čtenáře

Připomínám, že 4. 6. od 16:00 budou děti z 1. C ve své třídě pasováni na čtenáře.

Děti Vám předvedou, jak se za rok naučily číst. Budou pasováni na čtenáře a dostanou malý dárek v upomínku na tento den.

Účast povinná (omluva pouze z vážných důvodů), aby dětem nebylo líto, že o tuto slavnost přišly. 

Týdenní plán 21. – 25. 5.

Č – Opis, přepis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 54 – 56 + PL, Malý čtenář

M – str.  45 – 48 (číselné pavučiny, orientace v tabulce, součet tří sousedních čísel, hadi s barevnými poli, neposedové, autobus, slovní úlohy, šipkový zápis, orientace v čase, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 60 – 61 – OPAKOVÁNÍ Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu, HODINY – CELÁ, PŮL) 

AJ – Fruit and vegetable, opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Akce květen a červen

28. 4. Divadlo Cirkusárium (cena bude upřesněna)

1. 6. Sportovní den

4. 6. 16:00 Pasování na čtenáře

15. 6. Kino – film Planeta Česko (99 Kč platba z ŠOP)

20. 6. Dopravní hřiště (helma nutná!)

Anglická písnička na příští týden

Osobní údaje

Vážení rodiče, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás
žádáme o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 od 8 do 18 hodin budou ve vrátnici připraveny formuláře, které můžete vyplnit a podepsat. Pokud této možnosti nevyužijete, budeme předpokládat váš souhlas až do
doby konání třídních schůzek v září 2018.

Týdenní plán 14. – 18. 5.

Č – Opis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 49 – 53 + PL

M – str.  41 – 44 (orientace v tabulce, součet třech sousedních čísel, pyramidy s barevnými poli, osová souměrnost, škrtni, kde je chyba, parkety, autobus, slovní úlohy, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 54, 55, 57, 58 Orientace v čase (rok, roční období, měsíce v roce, rodinné oslavy, dny v týdnu) 

AJ – opakování a procvičování Wheather, Family, Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 15 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Návštěva ZOO 7. 5.

V pondělí 7. 5. půjdeme do ZOO.

Sraz ve škole v šatně v 7:20.

Odcházet budeme ze školy v 7:30!, návrat kolem 13:30. Pokud někdo nepůjde, nebo přijde pozdě, bude v 1. B.

S sebou:

  • batůžek, svačina, pití, vhodné oblečení a obuv, pláštěnka, pokrývka hlavy, drobné kapesné.