Týdenní plán 16. – 20. 4.

Č – Písanka str. 29 – 30, opis a diktát slov a vět, Otíkova čítanka str. 40 – 45+ PL

M – str. 36 – 37 (součet trojice čísel, barevné trojice, neposedové, autobus, placení mincemi, procvičujeme + a – do 20), práce navíc KARTY s příklady

vše opravujeme perem vedle nebo nad příklady, negumujeme a nepřepisujeme špatná čísla

PK –  str. 52, 53, opakujeme celé téma NA JAŘE (zopakovat si jarní květiny, domácí zvířata s mláďaty, svátky jara, strom a keř, hry dětí v přírodě)

AJ – Weather, opakování a procvičování Do you like….? Yes, I do. No, I don’t. Where is it? (in, on, under) + slovíčka

KAŽDÝ DEN MIN. 10 MINUT ČÍST SVOJI KNIHU! 

Comments are closed.