Archiv Leden, 2018

Básnička na úterý 30.1.

Děti mají za úkol naučit se básničku Jak se chodí do světa (Moje první čítanka) na úterý 30.1.

Anglické písničky

Dětem jsem slíbila, že jsem dám odkaz na písničky, které trénujeme na anglické divadlo.

Platby ze školní pokladny – důležité!!!

Ještě jednou připomínám, zkontrolujte si částku v online školní pokladně. Stále nemají všichni v pořádku.

 • 2 400,-Kč leden – červen školní družina. Platba nejpozději do 26.1. 2018
 • 1500,-Kč za školu v přírodě – strhávat se bude 26.1. 2018
 • 30 Kč anglické divadlo – 29.1.

Kdo tedy chodí do družiny a pojede na školu v přírodě musí mít v pokladně nejméně částku 3930 Kč.

Dále bych Vás chtěla požádat o 300 Kč do třídního fondu na 2. pololetí.

Děkuji.

Týdenní plány 22. – 26.1.

Č – Písanka str. 25 – 28

      Otíkova čítanka str. 9 – 12 + pracovní listy (PL) 

M 2.díl – str. 5 – 9 (sčítání a odčítání do 12)

PK – Zima – opakování, Lidské tělo – čím se lišíme

AJ – Osobní zájmena, jednoduché otázky a odpovědi se slovesem být

 

Upozornění pro rodiče – platby na 2.pololetí

Chci připomenout, že nyní v lednu se uskuteční platby za 2. pololetí.

Zkontrolujte si prosím, zda máte ve školní pokladně dostatečnou částku peněz.

Týdenní plány 15.-19.1.

Č – Písanka str. 19 – 24

      Otíkova čítanka + pracovní listy (PL) str. 6 – 8

M – dokončení 1. dílu učebnice

PK – Zima – opakování – měsíce, počasí, zvířata a ptáci, svátky

AJ – opakovat a doučit slovíčka, budeme se učit nová!

Žádám rodiče, aby s dětmi dopředu nevyplňovali písanku ani sešit matematiky.

Info pro rodiče

 • Jak už jste asi zjistili, zrušila jsem čtecí listy. Bylo to na základě toho, že velká část dětí nenosila každý den vyplněný čtecí list. Pokud mi dítě odevzdá čtecí list a celý týden není doplněný, ztrácí  to požadovaný efekt. Čtecí list měl fungovat tak, že s dětmi čtete  a následně spolu zapíšete, že děti četly. Předpokládám, že chápete, že v 1. třídě s dětmi musíte číst, abyste je slyšeli a případně opravili. Čtecí list měla být kontrola pro ně i pro mě. Nerozumím v čem byl problém, datum a podpis nezabere více jak 10 vteřin!
 • Na konci každého týdne máte podepsat žákovskou knížku – ne u všech to tak je!
 • Domácí úkoly mají být také podepsané. Pro mě je to informace, že jste DÚ viděli!
 • Děti dostaly nové učebnice a měly za úkol je přes víkend obalit a podepsat na štítek, který má být nalepen dole na obalu. Otíkova čítanka je majetkem školy a pokud bude jakkoliv znehodnocena, budete platit její poměrnou část.
 • Přes prázdniny jste měli provést kontrolu penálu.

Rozbal text »

Zveme Vás do kavárny

Srdečně Vás zveme na 2. rodičovskou kavárnu, která se bude konat v úterý 16. 1. 2018 v 17:00 ve sborovně.

 • Probíranými tématy budou alternativy v učení.
 • Povíme Vám něco více o spolupráci se skvělými umělci v programu Kreativní partnerství, do kterého se v naší škole zapojuje čím dál více tříd. Ukážeme Vám, jak tento program (nejen umělecky) obohatil učení v některých třídách a jaké z něj byly v minulém roce překrásné výstupy.
 • Také se budeme věnovat programu Učitel naživo, jemuž se naše škola stala partnerem. Máme možnost pomáhat “učícím se učitelům”. Ti naši školu navštěvují a zapojují se do běžného vyučovacího procesu.

Možná zrovna Vašich dětí se programy týkají nebo týkat budou. Přijďte se o nich něco nového dozvědět a popovídat si nad šálkem kávy nebo čaje.

Těšíme se na Vás.

Akce leden

8.1. bruslení

16.1. bruslení

16.1. od 16.00 ukázková hodina matematiky podle metody prof. Hejného – pro rodiče žáků 1.A a 1.C                           (prosím ty z Vás, kteří budou mít zájem, aby se mi ozvali do mailu)

29.1. Anglické divadlo (přijdou k nám z jazykové školy Kids&Us, 30kč)

30.1. bruslení

31.1. vydání výpisu vysvědčení

2.2. pololetní prázdniny