Archiv Září, 2017

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

Týdenní plán 26.9. – 29.9.

ČJ – Písmena str. 14 – 19 (J, B, K)

        Kreslím tvary str. 11 – 15

M – str. 19 – 23 (rozdělujeme, dáváme dohromady, krokujeme, seznamujeme se s náhodou, hledáme rozdíly, budujeme sčítací trojúhelník)

PK – str. 10 – 11 (poznáváme stromy, listy a plody, učíme se ovoce a zeleninu, která se sklízí na podzim)

AJ – Numbers 1 – 10, opakujeme Hello, My name is……, What´s your name? How are you? I´m good, fine, not good, hungry, tired….

Info pro rodiče

ČTENÍ – jak jistě víte, začali jsme s dětmi již číst slova a věty. Děti mají za úkol číst každý den 10 minut ( i o víkendu). Děti dostaly Čtecí list, kam budete každý den zapisovat, zda dítě četlo nebo ne. 

DOMÁCÍ ÚKOLY – do dnešního dne se nám nepodařilo, aby vždy všechny děti přinesly DÚ. Proto žádám všechny rodiče, aby s dětmi pravidelně prohlíželi všechny sešity, DÚ mají vždy označené.

 • Děti, které dnes nepřinesli DÚ (volný list s předepsanými písmeny I, Y, O, U, T), přinesou v pondělí.

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

 • dolepit průkaz pojištěnce
 • doplnit variabilní symbol
 • podepsat třídní schůzky
 • pravidelně sledovat ŽK a na konci týdne vždy podepsat

Dotazník a potvrzeni od lékaře 

 • stále mi ještě všichni nedonesli

Info 20.9.

Úkol:

Písmena – str.11 – čti slova (děti nejprve vyhláskují, poté zopakují celé slovo; TÁTA – čtou T – Á – T – A, TÁTA)

Prosím donést, kdo ještě nepřinesl:

 • 10 malých (A4) a 10 velkých čtvrtek (A3)
 • barevné papíry
 • lepidlo
 • nůžky
 • smývatelná tabulka A4 s fixem např. tato    http://skolnibatoh.eu/skolni-potreby/tabulky-slozky-a-podlozky/stiratelna-tabulka-7769-format-a4.html#914

Prosím rodiče, aby dětem pořídily trojhranné silné obyčejné tužky i pastelky (byly zapsané v seznamu Potřeby pro žáky 1. třídy) Vzhledem k nácviku správného držení je toto nutností, slabé kulaté tužky i pastelky se dětem špatně drží a kloužou jim, drží je pak špatně a křečovitě!

http://www.zseden.cz/wp-content/uploads/2015/06/Pot%C5%99eby-pro-prv%C5%88%C3%A1ky-2017-18.doc

 

 

 

 

První zvonění

Týdenní plán 18. – 22.9.

Č – Písmena – str. 8 – 13 (Á, É, Í, Ý, Ó, Ú, Ů, T, P)

      Kreslím tvary str. 4 – 10

M – str. 15 – 19 (počet do 6, dáváme dohromady a rozdělujeme, stavíme z kostek, krokujeme, poznáváme počet hmatem)

PK – str. 8 – 9

Srdíčkové dny

Tento týden se konají Srdíčkové dny- charitativní akce na podporu dětí nemocných leukemií. Za příspěvek 30 Kč si děti mohou vybrat magnetku, náramek nebo přívěšek. Neplatí se přes školní on line pokladnu.
Bližší informace na webu školy.

 

Třídní schůzky

Ve středu 27. 9. 2017 od 17 hodin se konají informativní třídní schůzky rodičů. Ve třídě 1. C se na Vás budu těšit.
Od 16 hodin se koná ve školní jídelně setkání rodičů s paní ředitelkou, která Vás seznámí s výsledky šetření Klima školy. http://www.zseden.cz/2017/09/11/tridni-schuzky-27-9-2017/

 

Úkoly na pátek

Připomínám.

 1. donést modrý box (budeme si rozdávat pomůcky na matematiku)
 2. NEPŘÍTOMNOST ŽÁKA OMLOUVAT  DO DVOU DNŮ a následně zapsat do ŽK.  Pokud nebude takto žák omluven, považuje se jako neomluvená hodina!!!

Rozbal text »

Týdenní plán 11. – 15.9.

ČJ – Písmena s písničkou (Psp) – str. 4 – 7 (I, Y, O, U), analýza, syntéza slov, zápis velkých písmen

        Kreslím tvary – str. 1, 2, 3

M – str. 11 – 14 (zápis počtu v množině do 5, synchronizace pohybu a slova, evidence počtu, sčítat = dát dohromady, spojování stejného počtu, seznámení s číslicí 1, 2, 3)

PK – str. 5 – 7 (naše třída, o přestávce, Ája poznává školu – seznámení s budovou školy, chování ve škole, o přestávce, ve třídě)