Důležitá sdělení:

Rozloučení před prázdninami

Vážení rodiče,

přeji Vám příjemné prázdninové měsíce, pohodovou dovolenou a krásné léto. Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci během celého školního roku. Vašim (našim) dětem krásné prázdniny bez úrazů a se spoustou nových zážitků. Během tohoto školního roku jsme rozhodně udělali velké pokroky, děti se úspěšně učí respektu a naslouchání a věřím, že v tom v příštím školním roce budeme pokračovat.

Těším se na setkání v září.

Marcela Vránová

Nabídka kroužku- psaní všemi deseti

Vážení rodiče,

nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019 bude opět pestrá a budeme o ní informovat. Jedním z nově otvíraných kroužků bude kroužek Psaní všemi deseti, na který se žáci mohou přihlásit už nyní. Většina žáků naší třídy měla možnost si to vyzkoušet v minulém týdnu v počítačové učebně a zároveň všichni dostali přihlášku a veškeré informace. V případě zájmu žáci přihlášku odevzdají třídnímu učiteli.

Marcela Vránová

Psani vsemi deseti – klavesnicova gramotnost – infoPsani vsemi deseti – prihlaska do krouzku

Informace k učebnicím a šatním skříňkám

Někteří žáci nedonesli některé učebnice, přinesou zítra. V případě ztráty, zaplatí částky uvedené v závorkách:

Kubát– přinese učebnice AJ, Př a  Fy, dále za poničené učebnice M(aritmetika ) a Atlas dohromady přinese 160,- Kč.

Kučera– Matematika 1 ( 110,- Kč)

Novák– AJ (poničená -přinese 222,- Kč), Zeměpis (ztracená 129,- Kč)- celkem přinese 351 ,- Kč

Plecitý– AJ zaplaceno přes ŠOP

Šnek– přinese veškeré učebnice (případně donesou  zákonní zástupci)

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Marcela Vránová

 

Poslední týden šk. roku

Organizace posledního týdne školního roku:

Od pondělí do čtvrtka platí zkrácené vyučování od 8 do 11:40h.

Pondělí– žáci přinesou veškeré učebnice, izolepu, nůžky, psací potřeby a ŽK, třídnické práce, kontrola stavu učebnic, vyklizení skříněk- zcela vyklidit, sloupat samolepky

Úterý– odevzdávání učebnic, úklid třídy, žáci si odnesou kufříky s pomůckami na VV, Run and Help- sport. oblečení

Středa– předávání učebnic, třídnické práce, práce na projektu Republika

Čtvrtek– dopolední program závisí na chování žáků, v případě dobrého chování- návštěva parku, hry, komentovaná prohlídka stadionu SK Slavia Praha, občerstvení

Pátek– slavnostní rozdávání vysvědčení,  loučení se s 9. ročníky, konec cca v 9:30h

V případě nemoci nebo nepřítomnosti některého z žáků je potřeba, aby rodiče přišli odevzdat učebnice a vyklidit jim skříňku nejpozději do pondělí 25.6.2018.

Děkuji za spolupráci.

Marcela Vránová

Dotazníkové šetření

Na konci školního roku proběhne na naší škole dotazníkové šetření. Přikládám text od jeho autorky.

Jmenuji se Barbora Hyklová, jsem asistentkou pedagoga ve 4.B a zároveň studentkou čtvrtého ročníku psychologie. Příští rok budu studium dokončovat a jednou z podmínek je napsání diplomové práce, jejíž součástí je výzkum. Byla bych ráda, kdybyste se na něm podíleli právě vy. Výzkum bude probíhat v druhé polovině června a bude se týkat toho, jak vyučovací styl vašeho třídního učitele/třídní učitelky ovlivňuje to, jak se ve třídě cítíte a jaké máte mezi sebou vztahy. Ve zvoleném termínu budete v počítačové učebně vyplňovat dva dotazníky, kdy v jednom budete posuzovat to, jak se k vám chová a jak vás vyučuje váš třídní učitel/učitelka a ve druhém dotazníku budou otázky zaměřené na klima ve vaší třídě, tudíž na to, jak vám ve vaší třídě je. Na začátku dostanete náhodné číslo na papírku, které potom napíšete do obou dotazníků. Číslo dostanete proto, abych věděla, které dotazníky k sobě patří, a zároveň, aby byla zachována vaše anonymita, tudíž aby se nikdo nedozvěděl, jak jste na jednotlivé otázky odpovídali právě vy. Zbytek informací, popřípadě pokud budete mít nějaké otázky, si řekneme přímo před vyplňováním dotazníků. Předem vám moc děkuji za spolupráci! 🙂

Co nás čeká do konce školního roku?- aktualizace

ST 13.6. –  Run and Help – charitativní akce, čas bude upřesněn, s sebou: sportovní oblečení na převlečení a ústřižek letáku, který jste dostali

PÁ  15.6. – Kino Hostivař – film Planeta Česko  – cena 99 Kč, ráno půjdete do školy, 1. hodina bude Anglický jazyk, během 2. vyučovací hodiny odchod do kina. Návrat ke škole a konec vyučování je ve 12h.

ÚT 19.6. – akce školního parlamentu “Den naruby”

ST 20.6. – představení divadla Karavana – 8:55- 10:00, cena 60 Kč

Další případné akce a změny budou aktualizovány.

Detaily o akcích se včas dozvíte. Prosím rodiče o zkontrolování zůstatků ve školní online pokladně, aby se děti mohly všech akcí zúčastnit. Stále nemají někteří žáci v ŠOP dostatek peněz.

MV

Sportovní den

V pátek 1. června 2018 se uskuteční jako každoročně sportovní den 2. stupně. Sraz bude v 7.50 h na školním hřišti. Prosím o sportovní (počasí přiměřeně) oblečení, svačinu a dostatek pití.

V průběhu 5. vyučovací hodiny (11.50 až 12.35 h)proběhne na školním hřišti slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců školy za uplynulý školní rok.

Konec vyučování je v 12:35 h.

MV

Experiment- bez mobilních telefonů

Vážení rodiče,

na základě dohody prodiskutované na škole v přírodě zkoušíme ve třídě 4 denní experiment- bez mobilních telefonů. Protože děti čím dál tím méně komunikují mezi  s sebou, samy si rozhodly, že by chtěly zkusit 4 dny bez mobilů- ráno v šatnách vypnou a dají do tašky, odpoledne po opuštění školy opět zapnou. Dohoda je na tento týden od úterý do pátku.

Všichni jsme zvědaví, jak to zvládneme 🙂

Marcela Vránová

Zpracování osobních údajů (GDPR)

 
 
MV

Příjezd ze Švp

Jsme již na cestě ze Švp,cca do 12:45 bychom měli být u školy,část D1 je kvůli nehodě uzavřena.Pokud budou nějaké změny,budu vás informovat.

Marcela Vránová