Anglický jazyk- DÚ, testy:

AJ- Test 5. lekce

Ve středu 30.5. píšeme test z 5. lekce- stupňování příd. jmen- pravidelné i nepravidelné, srovnávání, fráze as…as, fráze o počasí, otázky s “How”.

MV

Plán na měsíc duben

Do úterý 10.4.- sdílet projekt My Recipe na Office 365 ( MS Word, PowerPoint nebo video)

Pátek 13.4.- test z celé 4. lekce (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména- much, many, some, any/a,an, a few, a little atd.)

Středa 18.4. – pětiminutovka slovíčka 5.A,B

Středa 25.4.- pětiminutovka slovíčka 5.C,D + kontrola zapsaných slovíček 5.lekce ve slovníku(5.A-D).

DÚ str. 35/6 na 16.3.

Testy ze slovíček v březnu

Pětiminutovka ze slovíček 4.A,B- středa 14.3.2018

Pětiminutovka ze slovíček 4.C,D- úterý 20.3.2018 + kontrola zapsaných slovíček 4. lekce ve slovníku

Test z 3.lekce

Ve středu 7.3.2018 budeme psát test z celé 3. lekce, měli byste znát slovíčka této lekce a tvoření minulého času u pravidelných i vybraných nepravidelných sloves, zápor a otázku v minulosti. V úterý proběhne opakování.

Zkoušení z nepravidelných sloves

V úterý a středu (27.-28.2.) bude probíhat zkoušení z nepravidelných sloves, která se objevují ve 3. lekci. Znát byste měli český překlad, anglický infinitiv a tvar minulého času.

M.Vránová

Pětiminutovka ze slovíček

Upozorňuji,že i přes mou zítřejší (úterý 16.1.)nepřítomnost,budete psát menší prověrku ze slovíček 3.lekce-oddíl A,B.Buďte proto připraveni.

M.V.

Dú na 28.11. PS str. 15/6