Odvolané hodiny

V pondělí 25.9. odpadá 1. vyučovací hodina- EV, vyučování tedy začíná v 8:45.

V úterý 26.9. odpadá 6. vyučovací hodina SV- pouze dívky. Vyučování tedy končí v 12:35.

M.Vránová

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dne 27. 9. se od 17 hodin se konají ve všech třídách  informativní třídní schůzky.
Před třídními schůzkami bude vedení školy prezentovat výsledky dotazníkového šetření Klima školy, které proběhlo v dubnu 2017. Máte-li zájem, přijďte v 16 hodin do školní jídelny.
Po třídních schůzkách proběhne volba zástupců z řad zákonných zástupců žáků do školské rady ZŠ Eden. Pokud chcete kandidovat, prosím vás, abyste se obrátili na paní ředitelku Janu Churáčkovou nejpozději do 22. 9. 2017.

Děkuji za spolupráci.

M.Vránová

Srdíčkové dny

Během příštího týdne si děti ve škole u pana zástupce Pomahače mohou zakoupit různé předměty na podporu charitativní akce Srdíčkové dny.

 

Adaptační kurz

Informace k adaptačnímu kurzu v Soběšíně

Odjezd: v pondělí 18.9.2017 v 8:00 od školy, sraz žáků před školou v 7:50

Návrat: ve středu 20.9. kolem 14:00 ke škole ( žáci budou mít lísteček, že mohou odejít sami domů, nebo je musí vyzvednout zákonní zástupci)

S sebou:

  • kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
  • potvrzení o bezinfekčnosti (žáci dostanou zítra)- odevzdají při nástupu do autobusu
  • oblečení do tepla,ale i do zimy ( nepromokavá bunda, boty, mikina)
  • léky (ti, kteří užívají)
  • hygienické potřeby, ručník, kapesníky, repelent 
  • psací potřeby- penál, blok a noviny ( starší)
  • dobrou náladu 🙂 

Po celou dobu pobytu na adaptačním kurzu platí zákaz užívání veškeré elektroniky, děti nechají mobilní telefony, tablety, Ipady atd. doma !!!

Děkuji za spolupráci.

M.Vránová

 

ŽK,dotazník a posudek o zdrav. způsobilosti

Vážení rodiče,

prosím o:

  • vyplnění 2.str. v ŽK  a Dotazníku pro spolupráci rodiny a školy nejpozději do zítra 8.9.(ti, kteří ještě nedodali), budu dětem kontrolovat.
  • zaregistrování do online pokladny, variabilní symbol, který Vám bude vygenerován, opište do příslušné kolonky v ŽK na str.3
  • dodání Posudku o zdrav. způsobilosti dítěte nejpozději do pátku 15.9.2017,bez něj není možná účast žáků na adaptačním kurzu!

Děkuji za pochopení a spolupráci.

M.Vránová

Školní online pokladna, adaptační kurz, 1.vklad

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od školního roku 2017 – 2018 bude naše škola využívat Online pokladnu. Zaregistrování do tohoto systému doporučujeme až po informaci od třídních učitelů. Technická podpora je možná na emailu abrham@zseden.cz. Návod na registraci a používání ŠOP nalezne v přílohách (viz. níže).

školní program- návod

Dopis rodičům – online pokladna

Konečná částka na adaptační kurz 6. ročníků, který se koná v termínu 18.-20.9.2017 v Soběšíně,  činí 1500,- Kč (M. Mušínský vrátím 300,- Kč zpět), většina třídy má již zaplaceno, prosím ty, kteří ještě nemají zaplaceno, aby přinesli 1500,- Kč paní hospodářce Skřivanové do konce tohoto týdne. Zároveň žádám, aby děti věděly svou velikost trika, která se budou objednávat.

Prosím o vklad 500,-/žák do školní online pokladny do konce měsíce září.

Děkuji.

Marcela Vránová

 

 

 

Sešity pro školní rok 2017/2018

Hezký den,

vkládám seznam sešitů potřebných pro tento školní rok:

M- 1x 440, 2x 520

ČJ- 2x 440, 3x 544

AJ- 1x 524, 1x 544, 1x sešit s tvrdými deskami 

D- 1x 544

Z- 1x 460

Př- 1x 464

F – 1x 564

OV- 1x 464

HV- 1x notový sešit.

 

M.Vránová

Začátek nového školního roku

Milá 6.C, vážení rodiče

v pondělí 4.9. nás čeká slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 v 7:55 před školou, poté následuje třídnická seznamovací hodina, konec v 8:45. V úterý 5.9. mají žáci 4 vyučovací hodiny (konec v 11:40)- třídnické práce (vezměte si s sebou psací potřeby), ve středu 6.9. bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Těším se na vás.

Marcela Vránová

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.